L'Electronic Frontier Foundation
defensa de les llibertats civils en el món digital

Sobre l’EFF

Fundada el 1990, l’EFF vetlla per defensar la privacitat dels usuaris, la llibertat d’expressió i l’innovació per mitjà dels litigis estratègics, l’anàlisi de polítiques, l’activisme de base i el desenvolupament tecnològic. Maldem perquè els drets i llibertats es vegin reforçats i protegits a mesura que l’ús de la tecnologia creix.

Encara a les beceroles d’Internet, l’EFF va comprendre que protegir l’accés a la tecnologia que iniciava a desenvolupar-se era quelcom central per tal d’avançar en llibertat per a tothom. En els anys que seguiren, l’EFF féu de la nostra veu orgullosament independent un mitjà per obrir camí al programari lliure, l’encriptació, la recerca en seguretat, les eines per compartir documents i tot un món de tecnologies en procés d’emergir.

Avui, l’EFF empra la valuosíssima expertesa de tecnòlegs de primera línia, activistes i juristes per tal de defensar la llibertat d’expressió en línia, lliurar-nos de vigilàncies il·legals, lluitar pels drets dels usuaris i innovadors i donar suport a les tecnologies que treballen per ampliar les llibertats.

Colze a colze hem teixit una vasta xarxa de membres compromesos i d’organitzacions que ens acompanyen arreu del món. L’EFF assessora l’acció política i educa la premsa i el públic per mitjà d’anàlisis divulgatius, guies educatives, tallers d’activisme i altres. L’EFF apodera centenars de milers de persones per mitjà del nostre Centre d’Acció i ha esdevingut per mèrit propi una veu destacada en l’àmbit dels drets en el món en línia.

L’EFF és finançada per donacions –US 501(c)(3)– i és una organització sense ànim de lucre que depèn del vostre suport per continuar lluitant pels usuaris.

en Anglès

eff.org